Proses LENGKAP Jual Beli Rumah di Malaysia
Add CommentAdd Comment

Biodata Penulis

Saya, Mohd Saharudin Tunggal adalah Ejen Hartanah Berdaftar (E2819) dan mengemudi firma agensi hartanah iaitu LEGACY REAL PROPERTY SDN.BHD. Berpengalaman lebih 10 tahun dalam industri. Berminat untuk mendapatkan khidmat saya untuk menjualkan rumah/hartanah? (KL & Selangor sahaja). Hubungi saya di talian 019-2027870 atau whatsapp dengan klik icon di bawah.  
 

  

 

atau sila penuhkan ruang maklumat di bawah dan tekan 'SUBMIT'. Kami akan hubungi tuan/puan semula.

 

 

Proses Lengkap Jual Beli Rumah di Malaysia

 

Anda sedang merancang menjual atau membeli rumah second-hand (subsale), dan ingin mengetahui proses jual beli rumah?. Disini saya kongsikan langkah-langkah atau proses yang akan berlaku sepanjang perjalanan proses jual beli rumah. Sebelum saya kongsikan proses-proses yang berlaku, jika anda sebagai penjual, perlulah melakukan kajian menyeluruh terhadap pasaran sebenar rumah anda meliputi  nilai semasa, target pasaran pembeli, dan sebagainya. Saya ada kongsikan sebelum ini berkaitan ’10 Tips Jual Rumah Dengan Pantas’ (sila klik).  Ini bagi memastikan strategi anda tepat sebelum memasarkan rumah anda untuk dijual.

Seterusnya, apabila proses tersebut selesai sama ada anda mendapatkan sendiri pembeli atau dengan bantuan ejen hartanah, proses-proses yang berlaku secara praktiknya adalah seperti yang akan jelaskan nanti.

Jika anda sebagai pembeliuntuk rumah second-hand (subsale), pastikan anda telah memiliki sekurang-kurangnya 10% tunai bagi tujuan deposit rumah nanti. Bank hanya akan membiayai 90% margin daripada harga jual beli rumah tersebut. Juga adalah dinasihatkan untuk anda semak kelayakan pinjaman anda dengan pihak bank serta menyemak rekod CCRIS anda di bank Negara.

 

 

Artikel ini sedikit panjang. Di sini terlebih dahulu saya senaraikan sub-sub topik proses jual beli rumah yang akan diterangkan satu-persatu dibawah nanti.

 

Market Value: Kaedah tentukan harga yang sesuai jual rumah

Proses Bayaran Earnest Deposit Jual Beli Rumah

Proses Mohon Pinjaman Bank & Lantik Peguam Jual Beli Rumah

Proses Tandatangan SPA (Perjanjian Jual Beli)

Proses Permohonan Consent Jual Beli Rumah

Proses Pelepasan Gadaian, Final Disbursement & Tukar Hakmilik Jual Beli Rumah

Tempoh Masa Proses dan Urusan Jual Beli Rumah

 

Market Value: Kaedah tentukan harga yang sesuai jual rumah

 

Sebelum proses pemasaran rumah untuk dijual, perkara paling penting yang perlu dititik beratkan adalah berkaitan penentuan harga yang akan diletakkan. Ini adalah kerana kesilapan meletakkan harga rumah akan menyebabkan sama ada pemilik akan kerugian masa atau kerugian nilai jualan. Disini juga saya akan menyentuh berkatan Harga Pasaran Semasa (Current Market Value) dan Current Demand Price. 

Jika harga terlalu tinggi, kesannya pembeli akan melarikan perhatian terhadap rumah untuk dijual milik anda dengan anggapan pemilik tidak serius menjual dan hanya 'test market'. Malah akan ada segolongan pembeli yang akan menganggap pemilik 'tamak'. Ini hasilnya memberi impak yang sangat negatif terhadap proses pemasaran rumah anda. Dan kadang-kala, ejen hartanah juga akan kurang berminat membantu pemilik untuk menjual kerana kebimbangan komitmen yang diberi tidak membuahkan hasil dan juga beranggapan pemilik tidak serius ingin menjual. Hasilnya unit rumah tersebut lambat untuk mendapat pembeli. Ditambah dengan kepesatan teknologi, pembeli dengan hanya sekali klik mampu mendapatkan rumah idaman dengan harga tawaran terbaik. Jika pemilik meletakkan harga tinggi pada awalan dan menurunkan sedikit demi sedikit sebenarnya hanya merosakkan perjalanan pemasaran rumah anda. Jika pemilik meletakkan harga terlalu rendah pula, pastinya mereka akan menyesal kerana mengalami kerugian berbanding profit yang sepatutnya mereka terima.

Perkara lain yang perlu diperhalusi pemilik bukan hanya Market Value yang ditentukan oleh Bank/Valuer sahaja, tetapi pemilik harus memahami keadaan pasaran secara keseluruhan. Ia adalah kerana sentimen pasaran amat memberi kesan yang besar. Konsep asas dalam pemasaran, permintaan meningkat, harga juga akan meningkat manakala jika permintaan menurun, harga juga akan menurun. Ini adalah konsep asas 'Demand vs Supply'. Dan pasaran hartanah juga tidak dapat lari dari hukum ini.

Jadi bagaimana untuk meletakkan harga yang paling sesuai? Kajilah berkaitan Nilai Pasaran Semasa daripada bank/valuer tanpa meninggalkan kajian harga permintaan semasa (Demand Price). Memang agak sukar untuk menentukannya. Ejen hartanah yang 'established' di sesuatu kawasan biasanya mampu memberikan nasihat harga yang terbaik kerana mereka berada dalam pasaran setiap hari dan mereka adalah golongan yang sentiasa terkesan dengan setiap perubahan pasaran. Tetapi tiada masalah jika pemilik ingin menentukan harga sendiri dan yang penting tidak melebihi harga Market Value Semasa. Hanya, pemilik perlu sedar risiko yang akan di hadapi atas kesilapan menentukan harga tersebut.

 

Seterusnya, disini saya jelaskan huraian proses jual beli rumah:-

 

Proses Bayaran Earnest Deposit Jual Beli Rumah

 

Kebiasaannya, permulaan proses jual beli rumah, earnest deposit adalah sebanyak 3% walaupun ini bukan satu amaun yang mesti. Ia juga tertakluk atas budi bicara dan persetujuan penjual dan ejen hartanah (sekiranya terlibat). Bayaran tersebut wajib disertai dengan kedua-dua penjual dan pembeli menandatangani kontrak yang memenuhi terma-terma jual beli rumah tersebut termasuk harga, jadual pembayaran, terma tanggungjawab penjual dan pembeli, terma sekiranya berlaku pembatalan, dan terma-terma lain yang dipersetujui kedua-dua belah pihak. Kontrak tawaran jual beli tersebut perlu ditandatangani oleh pemilik sah yang tercatat nama mereka pada SPA atau geran/strata. Sekiranya kontrak tersebut bukan ditandatangani oleh pemilik sah, maka kontrak tersebut terbatal.

Sekiranya penjual melantik ejen hartanah, mereka akan menggunakan kontrak jual beli rumah dengan terma standard yang biasa diguna pakai dan disyorkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah (LPPEH), sebuah badan kerajaan yang mengawal selia aktiviti-aktiviti entiti yang terlibat dengan transaksi hartanah seperti  Penilai (Valuer) dan Ejen Hartanah. Kontrak tersebut lebih dikenali sebagai Letter Offer to Purchase atau Agreement to Purchase. Terma-terma yang terkandung pada kontrak tawaran standard tersebut adalah lebih selamat bagi semua pihak. Tetapi ianya masih boleh diubah sekiranya di sana ada beberapa terma lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Adalah lebih selamat jika sebelum menandatangani kontrak tawaran jual beli tersebut, ia mendapat nasihat daripada peguam atau ejen hartanah yang berpengalaman.

Earnest deposit adalah suatu bayaran komitmen kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli. Pembatalan sesuka hati salah satu pihak membolehkan satu pihak lagi mendenda 'damages'. Wang tersebut boleh hangus jika pembeli sengaja membatalkan transaksi. Jika penjual yang membatalkan, pihak pembeli akan mendapatkan semula earnest deposit tersebut disamping meminta pihak penjual membayar damages atas sama nilai earnest deposit yang dibayar.

Earnest deposit yang dibayar oleh pembeli perlulah disimpan oleh pihak ketiga atau stakeholder. Di Malaysia, hanya dua pihak yang boleh menyimpan earnest deposit sebagai stakeholder dalam akaun khas iaitu Client Account. Dua pihak tersebut adalah agensi hartanah berdaftar yang mempunyai nombor pendaftaran E, VE atau V sahaja. Satu lagi pihak adalah peguam. 

 

Proses Mohon Pinjaman Bank & Lantik Peguam Jual Beli Rumah

 

Kebiasaannya, kontrak jual beli rumah menyatakan pihak pembeli dan penjual perlu menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sales & Purchase Agreement) dalam tempoh 14 atau 21 hari. Bergantung kepada Surat Kontrak yang telah ditandatangani sebelum ini. Jadi, dalam tempoh ini, pihak pembeli perlu mendapatkan kelulusan pembiayaan/pinjaman perumahan. Pihak pembeli perlu komited berurusan dengan pihak bank bagi memenuhi dokumen yang diperlukan untuk melancarkan proses permohonan pinjaman/pembiayaan perumahan tersebut. Dokumen yang biasanya diperlukan oleh bank adalah seperti Payslip 3 bulan, Bank statement 3 bulan, EA form, EPF statement dan salinan IC disamping salinan SPA lama, Geran/strata dan Surat Tawaran Jual Beli yang telah ditandatangani pembeli dan penjual.

Dalam tempoh ini juga, kedua-dua pihak pembeli dan penjual rumah perlu melantik peguam bagi mewakili mereka untuk melancarkan perjalanan transaksi jual beli rumah tersebut. Pihak peguam akan memastikan bahawa pihak penjual, pembeli dan rumah yang dijual bebas daripada apa-apa perkara yang boleh menghalang transaksi jual belu rumah tersebut berjalan. Contoh perkara-perkara yang boleh menghalang transaksi berjalan adalah seperti pemilik atau pembeli muflis dan rumah hartanah terbabit mempunyai sekatan-sekatan, kaveat pihak ketiga atau sebagainya. Ini sangat penting untuk diperhalusi.

 

Proses Tandatangan SPA (Perjanjian Jual Beli)

 

Pada waktu menandatangani S&P, pembeli perlu menjelaskan baki deposit 7% atau apa-apa amaun bagi melengkapkan jumlah deposit sebanyak 10%. Pada waktu ini, Peguam yang dilantik perlu memastikan transaksi jual beli rumah ini boleh berjalan tanpa risiko seperti telah menyemak status geran/strata serta  status muflis pembeli dan penjual.

Kebiasaanya, pihak peguam akan memberikan salinan draf SPA terlebih dahulu untuk dibaca dan diperhalusi pihak penjual dan pembeli. Jika ada terma-terma yang kurang disenangi oleh mana-mana pihak, sebaiknya maklumkan terlebih dahulu kepada peguam sebelum proses menandatangani SPA berjalan. Sebarang Amendment selepas tandatangan SPA adalah sangat merumitkan.

Proses tandatangan SPA wajib disaksikan oleh peguam bertauliah. Jika salah satu pihak tidak dapat tandatangan di hadapan peguam, contohnya mereka berada diluar negeri, saksi perlulah pegawai tinggi contohnya pegawai kedutaan.

 

 

Proses ini hanya dilalui oleh rumah untuk dijual yang berstatus leasehold, Malay Reserve, dan di beberapa kawasan Freehold yang di tentukan oleh pihak berkuasa negeri. Umumnya, Rumah berstatus Freehold tidak melalui proses ini.

Pihak peguam akan menguruskan permohonan Keizinan (consent) daripada Pejabat Tanah, Pihak Berkuasa Negeri atau Pemaju untuk mengizinkan transaksi jual beli rumah ini berjalan. Dua consent yang akan dipohon iaitu Consent to Transfer iaitu untuk tukar nama penjual kepada pembeli  dan Consent to Charge bagi tujuan pinjaman bank.

Proses permohonan consent ini biasanya akan diselesaikan oleh pihak peguam. Apabila permohonan mendapatkan consent ini berjaya, pihak pejabat tanah akan mengeluarkan Blanket Consent bagi pihak peguam meneruskan proses transaksi jual beli tersebut.

Permohonan consent yang agak berisiko ditolak oleh pihak berkuasa negeri adalah seperti unit bumi-lot yang cuba dijual kepada pembeli non-bumi. Kebiasaannya akan terpaksa melalui beberapa kali proses rayuan (appeal) dan ia akan mengambil masa yang sangat panjang. Lebih buruk, selepas melalui beberapa kali proses appeal yang lama, permohonan tetap ditolak. Ia sangat merugikan masa.

 

Proses Pelepasan Gadaian, Final Disbursement & Tukar Hakmilik Jual Beli Rumah

 

Kebiasaannya, kontrak jual beli rumah menyatakan dalam tempoh 90 hari, transaksi perlu di selesaikan dalam tempoh ini. Antara proses yang akan berlaku dalam tempoh ini adalah pihak bank pembeli akan menjelaskan dahulu baki pinjaman penjual (Discharge of charge). Bank pembeli seterusnya akan membuat pembayaran kedua bagi menyelesaikan baki bayaran kepada pemilik. Kebanyakkan bank akan memastikan hakmilik telah bertukar antara penjual dan pembeli sebelum bank menjelaskan wang baki tersebut.

Pemilik perlu menyerahkan kunci sebaik mereka menerima baki bayaran. Penjual juga perlu memastikan segala bil-bil tertunggak seperti cukai pintu/tanah, bil penyelenggaraan, dan bil-bil lain telah diselesaikan. Konsep asas penyerahan hakmilik adalah Vacant Possession, iaitu unit telah pun kosong ditambah unit tersebut tiada bebanan hutang seperti bil maintenanca, cukai pintu, cukai tanah, indah water dan sebagainya.

Jika rumah tersebut ada penyewa, penyerahan hak penyewaan perlu diserahkan kepada pembeli setelah pihak penjual menerima baki bayaran tersebut.

 

 

Tempoh Masa Proses dan Urusan Jual Beli Rumah

 

Di sini, satu topik tambahan bagi merumuskan lagi berkaitan tempoh masa proses jual beli rumah. Ia agak sukar disebut secara tepat, berapa lamakah tempoh untuk selesaikan satu-satu urusan jual beli rumah. Tetapi secara asasnya, amalan biasa peguam dan ejen hartanah di Malaysia adalah seperti pada gambarajah di bawah. Kebiasaannya ejen hartanah akan menasihatkan penjual dan pembeli untuk menandatangani SPA dalam tempoh 14 hari atau 21 hari. Ini bagi memberi peluang kepada pembeli mendapatkan pinjaman perumahan dari bank serta masa yang ampuh kepada peguam bagi memastikan penjual, pembeli serta hartanah tersebut bebas dari segala sekatan bagi membolehkan transaksi berjalan lancar.

 

Selepasnya, suatu tempoh yang diluar kawalan pihak penjual, pembeli malah peguam sendiri adalah tempoh mendapatkan consent daripada pihak berkuasa negeri. Ia tidak berkait dengan hartanah pegangan bebas (Freehold Open Title).

 

Tempoh 90 hari selepas mendapat consent untuk selesaikan segala urusan selanjutnya adalah kebiasaan tempoh yang tercatat pada SPA. Tempoh ini juga termasuk dalam proses Discharge of charge hingga serahan hakmilik dan kunci kepada pembeli baru. Jika masih tidak selesai, lanjutan 30 hari pada kadar penalti 8% kebiasaannya dicatat dalam SPA. 

 

 

proses-jual-beli-rumah-malaysia

 

 

Kesimpulan

 

Rumusannya, proses jual beli rumah memerlukan komitmen semua pihak yang terlibat kerana ia sedikit rumit. Banyak pihak yang terlibat dalam satu transaksi jual beli rumah iaitu penjual, pembeli, ejen hartanah, peguam, bank, pejabat tanah, pemaju, dan sebagainya. Sedikit tips kesimpulan yang ingin saya kongsikan berdasarkan pengalaman saya, berurusanlah dengan ejen hartanah, peguam dan pegawai bank yang berpengalaman bagi memudahkan urusan ini. Ini kerana, kekurangan pengalaman dan kaliber pihak-pihak ini kadang-kala semakin merumitkan urusan jual beli rumah.  Disinilah antara kelebihan ejen hartanah berpengalaman kerana mereka telah mempunyai jaringan (network) yang baik kerana kebiasaannya, seorang ejen hartanah akan mengendalikan urusan transaksi sekurang-kurangnya dua kes sebulan. Mereka akan cuba sedaya-upaya mengesorkan peguam dan pegawai bank yang pantas dan berkaliber bagi memastikan urusan transaksi mereka semua berjalan lancar.

 

 

 

Terima kasih kerana sudi membaca.

 

 

 

 

Nak jual rumah di sekitar SELANGOR / KUALA LUMPUR?

Perlukan khidmat Ejen Hartanah Berdaftar untuk membantu anda jual rumah?

 

Kami akan bantu bermula dari semakan MARKET VALUE, kajian MARKET DEMAND, menjalankan PEMASARAN hinggalah menemui pembeli. Hubungi segera di talian 019-2027870 (Saharudin). Serahkan kekusutan proses jual rumah kepada kami. 

 

 

 

Sila klik ikon whatsapp di atas jika perlukan khidmat ejen hartanah 

 

atau sila penuhkan ruang maklumat di bawah dan tekan 'SUBMIT'. Kami akan hubungi tuan/puan semula.

 

 

Mohd Saharudin Bin Tunggal (E2819)
Director / Prinsipal
Legacy Real Property Sdn Bhd
019-2027870
proses-jual-beli-rumah-malaysia

 

 

 

Comments (0)
Click Me!

Persistent Collapsing Quick Search

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class

Browse All Listings In This Property Class